ko au ko te whenua, ko te whenua to tatou orangatonutanga
View cart - 0 items/$0.00
Earthly Treesures

kanuka lavender body

$10.00

organic coconut oil infusion '
pure kanuka
kanuka hydrosol
lavender

kanuka harnessed as a medicinal plant for soothing skin ' beautiful healing properties

antimicrobial
antiinflammatory
antifungal

aromatherapy ' calmness

& the wood ' bark used for whare
taiaha ' tewhatewha ' koikoi